Handel

Samfunnet er bygd opp på en måte som gjør at vi trenger penger til å kjøpe det vi trenger. Det viktigste blir derfor få seg en jobb for deretter å tjene penger for innsatsen man gir sin arbeidsgiver. Før i tiden var ikke fokuset nødvendigvis så mye på hvor mye penger du fikk, men heller på hva du hadde på hva du kunne bytte mot andre ting. Dette samfunnet ble kalt bytte samfunn. Vi lever ikke lenger i et bytte samfunn, men heller i et samfunn hvor det er pengene som teller. Vår kapitalistiske hverdag gjør at vi trenger å skaffe pengene til alt det vi gjør. Vi trenger penger for å ha et sted å bo, vi trenger også penger for å komme oss på jobb hvis jobben er lengre enn gangavstand unna, vi trenger penger for å kjøpe bitcoin og vi trenger penger til så og si alt annet.

Før i tiden var mange flere bønder, jegere og handelsmenn. Disse yrkene tok hånd om mange av de andre klassene i samfunnet. Som følge av den industrielle revolusjonen ble flere og flere flyttet fra landsbygden inn til byene for å jobbe på fabrikker. Det var et stort behov for arbeidskraft i byene som et resultat av den industrielle revolusjonen. Dette førte til reduksjon av de som bodde på landsbygda og i mer isolerte strøk.