Strøm

Strøm

Strøm er en av de aller viktigste tingene vi har tilgang til og vi bruker. Det finnes over 100 produsenter av strøm i Norge og det finnes veldig mange forskjellige strømavtaler. Grunnen til at det finnes så mange avtaler er fordi det finnes flere forskjellige måter å gjøre dette på. Noen avtaler kan være veldig like andre avtaler, men hvordan dette kan gjøres og gjøres best av alt avhenger av selger og hva avtalen sier. Har du det vanskelig er det viktig at du gjør endringer eller snakker med de som kan hjelpe deg. Bruk tiden fornuftig og snakk med andre. Forbrukertilsynet er et slik tilsyn å snakke med.

Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet er et tilsyn som hjelper deg som forbruker. De fører tilsyn med markedsføringen. Det som er viktig med markedsføring som ser på strømavtaler er at de gir riktig og fullstendig informasjon. Får du ikke rett informasjon blir du snytt og det er ikke bra. Du må ta grep for å passe på deg selv og dine egne interesser. Forbrukertilsynet passer på at de avtalene som brukes mellom deg som kjøper, leverandørene av kraft og deres nettselskaper er riktige og at de er balanserte. Det skal ikke være slik at det kun gavner de store å selge strøm, men det skal også være bra for deg som forbruker.

Måten Forbrukertilsynet order opp i dette og tar hånd om det som skal gjøres på en best mulig måte er at de jobber opp i mot Norges vassdrags og energidirektorat (NVE), Energi Norge og Forbrukerrådet. Disse partene snakker om hva som skjer fremover, om lønn i bransjen og om tariffer på strøm fremover. De snakker også om hvordan teknologi hjelper og hva som kanskje kan være en fordel å bruke. Her er selvfølgelig bransjen i seg selv veldig på og vanligvis lengst fremme. Når du kjøper strøm er det viktig at du ser på dette:

Hvor er selskapets profitt

Mange selskaper skryter av at de har veldig lave priser. Spør derfor hvordan de tjener penger. Selskaper må tjene penger, så det er derfor interessant å vite hvordan de tjener penger på deg. Solide selskaper som tjener litt penger, men ikke for mye er det beste. Da vet du at de ikke går konkurs eller på andre måter sliter med det som er viktig for dem.

Be om pris

Be om en pris inklusive alle avgifter. Du bør sammenligne med din gamle faktura fra ditt strømselskap slik at du vet hvem som tilbyr billig strøm før du bytter. Bytt kun når du finner billigere strøm. Da er det viktig at du bytter raskt. Ikke vent men kast deg over bytteknappen med en gang.

Informasjon på epost

Be om all informasjon på epost. Da har du det skriftlig og da vet du at det som du får er det som du har. Ikke bruk mer tid på det du gjør enn nødvendig. Skriftlig kommunikasjon sparer deg for mye tid.