NAV Hjelp til Bolig

Hva er og hvem trenger det?Høye boligpriser og stramme økonomiske forhold kan gjøre det vanskelig for mange å finne et trygt og stabilt hjem. Det er her NAV Boligstøtte trer…