Forbruk

Som et resultat av endringene fra et bondesamfunn til et industrielt samfunn endret folks vaner seg veldig. Før ønsket folk å gro sin egen mat og mange lagde sine egne klær. Forandringen fra bytte samfunnet til det industrielle samfunnet har endret vanene til folk på en slik måte at forbruk har fått en mye større plass enn noen gang før. Denne økningen i forbruk gjør at folk ønsker å kjøpe mer. Folk kjøper mer klær, varer og tjenester fra de fleste. Alt dette koster penger som igjen gjør at folk må jobbe mer. Endringen fra et bondesamfunn til et industrielt samfunn har også endret vårt syn på materialisme. Når vi nå fokuserer mye med på forbruk fokuserer også mye med på ting. Vi har sånn sett blitt mye mer materialistiske. Denne materialistiske trangen gjør at det vi kjøpe med trengende penger.

Lån

Når vi trenger mer penger, men ikke har det så må vi vanligvis enten kjøpe mer penger eller jobben mer. Penger kan kjøpes. Dette er det bankene gjør, det selger penger. Prisen for penger kan være ganske høy avhenger av hvor lite penger du selv. Har du lite penger eller høy inntekt er dette variabler som hjelper deg eller hindre deg med å få innvilget ditt lån. Det finnes forskjellige typer lån etter hva du ønsker å kjøpe. Vi anbefaler deg å ta opp lån uten sikkerhet fordi da kan du selv styre din økonomi. Det trenger ikke tenke på andres meninger om ditt forbruk.